Op basis waarvan controleren we

Verordening (EU) Nr. 2017/625 voorziet in de geharmoniseerde controles op het punt van binnenbrengen van diervoeders en levensmiddelen uit derde landen. Met “derde landen” worden alle niet EU-landen bedoeld. 

Keuringsplichtige levensmiddelen bij import

De lijst met keuringsplichtige plantaardige levensmiddelen is te vinden in Uitvoeringsverordening 2019/1793 betreffende officiële controles op deze levensmiddelen.

De verordening wordt elk half jaar bijgesteld, waarbij nieuwe producten worden toegevoegd of op de lijst staande producten worden verwijderd. Hier vindt u de laatste geconsolideerde versie van de Uitvoeringsverordening 2019/1793. Indien de laatste wijzigingen op de geconsolideerde versie nog niet zijn verwerkt, staan in de actuele lijst de aanvullende wijzigingen van producten en voorwaarden.

Hieronder vindt u de actuele lijst met producten die opgenomen zijn in bijlage I of bijlage II van Uitvoeringsverordening 2019/1793.

Daarnaast bestaan er nog twee verordeningen met keuringsplichtige producten afkomstig uit gebieden rond Tsjernobyl (Uitvoeringsverordening (EU) 2024/256) en met rijst uit China (Uitvoeringsbesluit 2013/287/EU).

Nationaal controle plan

Artikel 109.1 van Titel V voorziet in de controle op het punt van binnenbrengen gebaseerd op het nationaal controleplan. De afzonderlijke lidstaten van de EU zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een lijst van producten waarop deze lidstaat het lopende kalenderjaar gaat controleren.

Praktijk

Indien er gecontroleerd wordt op basis van het nationaal controleplan, wordt er geen documenten controle uitgevoerd. Er zijn immers geen documenten wettelijk vereist om een zending op het Europese grondgebied te brengen.  

De selecties van producten voor overeenstemming en materiële controle  alsmede de controle frequentie, wordt gemaakt op basis van een interne risico beoordeling van de NVWA.

Retributie  

Voor de uitvoering van controles, gebaseerd op het nationaal controleplan van de NVWA, worden geen retributies geheven.