Vooraanmelden van kunststof waren

De vooraanmeldingen kunnen zowel elektronisch als op papier worden gedaan. Hierbij heeft de elektronische aangifte de voorkeur.

Voor de ladingbelanghebbenden die al bekend zijn met het elektronisch aanmelden in VGC, kunnen de goederen op de gebruikelijke wijze worden aangemeld als een levensmiddelenpartij met de animocode 39241000 en de juiste gn code. Hier vindt u meer informatie over het elektronisch vooraanmelden.

Voor ladingbelanghebbenden die niet bekend zijn met het elektronisch aanmelden, is er de mogelijkheid om de aangifte via een douaneagent of een expediteur in te dienen. Via de brancheorganisatie FENEX kan u in contact komen met expediteurs en douaneagenten.

Er is ook een mogelijkheid tot het invullen van een papieren GDB. Na invulling van deel 1 van het GDB kunt u het document samen met de bijbehorende verklaring en analyserapport per email versturen. Deze aangifte wordt dan omgezet in een elektronische versie na ontvangst van de betaling voor de administratieve kosten.