Kennisgeving van kunststof waren

De kennisgevingen kunnen zowel elektronisch als op papier worden gedaan. Hierbij heeft de elektronische aangifte de voorkeur.

Voor de verantwoordelijken voor de zending die al bekend zijn met het elektronisch kennisgeven in VGC, kunnen de goederen op de gebruikelijke wijze worden aangemeld als een levensmiddelenzending met de animocode 39241000 en de juiste gn code. Hier vindt u meer informatie over het elektronisch vooraanmelden.

Voor ladingbelanghebbenden die niet bekend zijn met het elektronisch kennisgeven, is er de mogelijkheid om de aangifte via een douaneagent of een expediteur in te dienen. Via de brancheorganisatie FENEX kan u in contact komen met expediteurs en douaneagenten.

Er is ook een mogelijkheid tot het invullen van een papieren GGB. Na invulling van deel 1 van het GGB kunt u het document samen met de bijbehorende verklaring en analyserapport per email versturen. Deze aangifte wordt dan omgezet in een elektronische versie na ontvangst van de betaling voor de administratieve kosten.