Werkwijze NVWA

Het controleproces van de NVWA bij import van levensmiddelen en consumenten producten vanuit landen buiten de EU ('derde landen') ligt vast in een kwaliteitssysteem. Dat bestaat uit een werkhandboek, een aantal procedures en formulieren. De controles aan de buitengrens worden uitgevoerd volgens Europese wet- en regelgeving en Nederlandse wet- en regelgeving. Het kwaliteitssysteem is erop gericht om de correcte uitvoering van deze controles te borgen en daardoor de dier- en volksgezondheid en consumentenveiligheid te beschermen.