Inspectieresultaten bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen

De NVWA controleert via steekproeven of partijen groenten en fruit vervuild zijn met resten van bestrijdingsmiddelen. We publiceren de inspectieresultaten.