Inspectieresultaten diergezondheid identificatie en registratie varkens 2020

De NVWA controleert of varkenshouders hun dieren op de juiste manier merken en registreren. In deze factsheet staan de resultaten van de I&R-inspecties bij varkenshouders in 2020.

Uit de resultaten van zowel de fysieke inspecties als de administratieve inspecties blijkt dat het niet tijdig melden aan het I&R-systeem, de meest geconstateerde overtreding is bij varkenshouders. In totaal zijn 251 interventies toegepast, waarvan 70 schriftelijke waarschuwingen, 179 rapporten van bevindingen en 2 processen-verbaal.