Inspectieresultaten diergezondheid identificatie en registratie varkens 2019

De meeste varkenshouders merken hun dieren juist en tijdig; de registratie van de aan- en afvoer van varkens in het I&R-systeem kan beter. Dit blijkt uit inspecties die de NVWA in 2019 heeft uitgevoerd. Door het geringe aantal inspecties zijn de resultaten niet representatief voor de hele sector.