Inspectieresultaten dierenwelzijn diertransporten 2019

Tijdens surveillance blijkt dat de meeste afwijkingen bij vervoerders van schapen en geiten geconstateerd worden. Hierbij waren meestal de papieren, zoals de transportvergunning, niet in orde. Dit blijkt uit inspecties tijdens surveillance die de NVWA in 2019 heeft uitgevoerd.