Ecologisch onderzoek & surveillance wasbeerhond

Om een beeld te krijgen van de risico’s voor biodiversiteit door de wasbeerhond heeft BuRO opdracht verleend aan een consortium van Bureau Mulder-natuurlijk, Altenburg & Wymenga en de Zoogdiervereniging voor een onderzoek naar de verspreiding en ecologie van de wasbeerhond in Nederland. Het rapport geeft een beeld van de huidige populatiedichtheid, reproductie en dispersie, en van het terreingebruik en voedselkeuze en daarmee de mogelijke impact van de wasbeerhond.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de wasbeerhond in Nederland nog een zeldzame verschijning is, die niet sterk is toegenomen in de afgelopen jaren. De wasbeerhond is een scharrelaar en opportunistische foerageerder, en geen ‘jager’. Uit onderzoek van de maaginhoud bleek dat de wasbeerhond een gevarieerd dieet heeft: muizen, vogels, amfibieën, insecten, regenwormen, vis, maïs en vruchten.