Advies van BuRO over de risico’s voor volksgezondheid en biodiversiteit door wasbeerhond en wasbeer in Nederland

Laat specifieke kwetsbare soorten en populaties beschermen tegen de wasbeerhond en continueer het onderzoek naar ziekteverwekkers in wasbeerhonden en wasberen. Dit adviseert BuRO aan de ministers van LNV en VWS.

Ook geeft BuRO beide ministers de volgende adviezen mee:

  • Deel dit advies met de provincies, omdat zij een rol hebben bij uitvoering van maatregelen in het kader van de Europese exotenverordening 1143/2014.
  • Investeer in gerichte risicocommunicatie over de ziekteverwekkers in beide soorten die in het advies worden genoemd, in het bijzonder naar specifieke risicogroepen en regio’s in Nederland.
  • Onderzoek de mogelijkheid van een rijksbreed, provincie-overstijgend gecoördineerd en planmatig faunabeheer voor wasbeer en wasbeerhond, met als doel de populaties van beide soorten zo klein mogelijk te houden. Betrek hierbij ook de situatie in de buurlanden (grensstreek Duitsland en België).

Wasbeer en wasbeerhond

De wasbeerhond (Nyctereutes procyonides) en de wasbeer (Procyon lotor) worden in Nederland steeds vaker waargenomen, met name in het oostelijk en zuidelijk grensgebied. Beide soorten kunnen een risico vormen voor de biodiversiteit. Om deze reden zijn zij na een Europese risicobeoordeling geplaatst op de Unielijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten.

Beide soorten kunnen ook ziekteverwekkers bij zich dragen die een risico kunnen vormen voor de mens.

Aanleiding advies

Vanwege de toename van de aantallen wasbeerhonden en wasberen in Nederland heeft bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de vraag gesteld welke risico’s er zijn voor de biodiversiteit en de volksgezondheid.