Advies van BuRO over de Chinese moerasslak in Nederland

Neem maatregelen om introducties en verdere verspreiding van de Chinese moerasslak tegen te gaan. Vanwege de risico’s van de Chinese moerasslak voor biodiversiteit, ecosystemen en infrastructuur. Dat adviseert bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) de directeur van de directie Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Aanleiding onderzoek

Sinds de eerste waarneming in 2007 komen er elk jaar nieuwe vindplaatsen van de Chinese moerasslak bij. In de Verenigde Staten en Canada wordt deze zoetwaterslak gezien als invasieve exoot. Risico’s voor Nederland waren in 2017 nog niet bekend. Deze ontwikkelingen waren aanleiding voor BuRO om de Radboud Universiteit een onderzoek te laten uitvoeren naar de risico’s van de soort en de opties voor risicomanagement.

Aanpak

De onderzoekers van de Radboud Universiteit beoordeelden in 2017 de risico’s van de Chinese moerasslak voor Nederland. Kort daarna kwamen nieuwe gegevens beschikbaar, waardoor de risicobeoordeling in 2018 door de onderzoekers is geactualiseerd. Daarnaast gaven ze een overzicht van mogelijke maatregelen ter eliminatie en beheersing van de verspreiding van de slak. BuRO heeft in 2023 aanvullend literatuuronderzoek uitgevoerd naar nieuw beschikbaar gekomen informatie sinds 2018.

Resultaten

Sinds de eerste waarneming in Nederland is het aantal vindplaatsen van de Chinese moerasslak gestegen tot 25 locaties begin 2023. De slak is verkocht in de aquarium- en vijverhandel en komt in de natuur doordat eigenaren de slak uitzetten.

Er is een hoge kans op nieuwe introducties in de natuur en verdere verspreiding en vestiging van de Chinese moerasslak. Bij hoge dichtheden zijn matige negatieve effecten te verwachten op de biodiversiteit en grote negatieve effecten op ecosystemen en infrastructuur. Vooral bouwwerken in watersystemen zoals waterinlaatpijpen kunnen verstopt raken door de grote en sterke slakkenhuizen. BuRO beoordeelt het risico van de Chinese moerasslak in Nederland als hoog.

Er zijn geen bewezen effectieve maatregelen voor bestrijding van de Chinese moerasslak. Voorkomen van introductie en verdere verspreiding is de belangrijkste manier om de risico’s van de Chinese moerasslak te voorkomen en beperken.