Risicobeoordeling Chinese moerasslak 2018

Dit rapport is een risicobeoordeling van de Chinese moerasslak (Cipangopaludina chinensis, synoniem Bellamya chinensis). Het is gemaakt door Radboud Universiteit in opdracht van bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) en is een update van een eerdere risicobeoordeling uit 2017.

Uit de resultaten blijkt dat de Chinese moerasslak in Nederland is verkocht in de aquarium- en vijverhandel en op een tiental plaatsen in Nederlandse wateren is aangetroffen. Er is een hoge kans op introductie in de natuur, vestiging en verdere verspreiding van de Chinese moerasslak. Bij hoge dichtheden zijn er matig negatieve effecten te verwachten op de biodiversiteit en grote negatieve effecten op infrastructuur. Er zijn geen bewezen effectieve maatregelen voor de bestrijding van de Chinese moerasslak.