Invasieve exoten herkennen

Waarnemingen van exoten zijn belangrijk. Ze kunnen helpen om schadelijke exoten snel op te sporen. Het is dan misschien nog mogelijk om schade te voorkomen of te beperken. Sommige exoten zijn lastig te herkennen. Voor een aantal soorten of soortgroepen vindt u hier links naar herkenningsmateriaal.

Aziatische hoornaar en nest herkennen

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) kan onder andere verward worden met de Europese hoornaar. Hoe u de Aziatische hoornaar herkent, en wat u kunt doen als u er eentje ziet vliegen, leest u op Aziatische hoornaar.

Andere invasieve exoten

Op de website van de NVWA en het EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden vindt u foto’s en beschrijvingen van de volgende soorten:

Q-bank

Voor een groot aantal invasieve plantensoorten is herkenningsmateriaal gemaakt waarin ook soorten zijn opgenomen die lijken op de invasieve plantensoorten. Kijk hiervoor op de website Q-bank Plants (Engelstalig).