Invasieve planten

Uitheemse planten kunnen zowel op het land als in het water voor overlast en schade aan de natuur zorgen. Wat houdt de overlast en schade in? Om welke soorten gaat het? Hoe herkent of bestrijdt u ze?

Tuin er niet in!

Veel uitheemse planten die in de Nederlandse natuur voorkomen zijn ooit als tuinplant naar Nederland gehaald. Sommige soorten zijn schadelijk voor de biodiversiteit. Voorkomen is beter dan genezen: plant geen invasieve soorten in de tuin of vijver.

Het is niet altijd duidelijk welke tuinplanten kunnen verwilderen en schadelijk zijn voor de natuur. Daarom heeft de NVWA opdracht gegeven aan FLORON om een databank te maken met ruim 1.500 tuinplanten. Hierin kunt u vinden of een tuinplant (potentieel) invasief is of niet.