Invasieve landplanten

Particulieren en bedrijven planten veelvuldig uitheemse plantensoorten aan in tuinen, parken en openbaar groen. Sommige soorten verwilderen en vestigen zich in de natuur. Dat kan leiden tot verdringing van inheemse soorten of schade en overlast.