Schade en overlast door invasieve waterplanten

Invasieve waterplanten die in het oppervlaktewater terechtkomen, zorgen voor overlast en schade aan de natuur. Opruimen van deze planten kost de waterschappen jaarlijks honderdduizenden euro's.

Overlast

Hoe veroorzaken invasieve waterplanten overlast in Nederland?

Wateroverlast

Invasieve soorten laten vaak hele sloten dichtgroeien. De plantenmassa kan losraken en zich ophopen bij gemalen, stuwen en andere waterwerken. Daardoor stroomt  water niet meer goed door. Het kan daardoor gebeuren dat na een hevige regenbui het water niet weg kan en er wateroverlast ontstaat. Dit kan bijvoorbeeld schade aan huizen of aan landbouwgewassen veroorzaken.

Geen recreatie mogelijk

De pleziervaart heeft veel last van een dikke laag planten. Op sommige plekken is varen onmogelijk, doordat de planten in de schroef terechtkomen. Hengelaars kunnen niet vissen. Zwemmers ondervinden overlast. En in de winter is schaatsen onmogelijk door de plantendelen die boven het ijs uit steken.

Schade aan de natuur

Hoe veroorzaken invasieve waterplanten schade aan de natuur in Nederland?

Oeverplanten overwoekerd

Bijzondere oeverplanten worden overwoekerd door explosief groeiende exotische planten. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij vennen met een grote natuurwaarde. Ook amfibieën die gebruik maken van deze oevers, hebben hier last van.

Soortenrijkdom neemt af

Wanneer invasieve waterplanten erg talrijk worden, verandert dat ook de vegetatiestructuur in het water. De stengels kunnen dichte matten op het wateroppervlak vormen. Dit verstikt de andere waterplanten. Als de planten afsterven, leidt dit tot zuurstoftekort in het water. Hierdoor gaan dieren die in het water leven dood. Dit heeft natuurlijk ook een negatieve invloed op de dieren die zich voeden met deze dieren.