Risicobeoordelingen pathways

Het Team Invasieve Exoten laat de risico's van pathways beoordelen door experts. Deze beoordelingen geven inzicht in de wijze waarop (invasieve) exoten ons land binnenkomen en/of zich verspreiden.

Risicobeoordelingen

Risicobeoordelingen van pathways en soorten geven belangrijke informatie om goed onderbouwde besluiten te kunnen nemen over maatregelen om introductie of verspreiding te voorkomen.

Het betreffende rapport is te downloaden via de link in de kolom Pathway.

Pathway Onderwerp Reactieperiode
Ballastwater Onderzoek ecologische nut en noodzaak van aanwijzen ballastwaterwisselgebieden bij de eilanden van Caribisch Nederland Niet van toepassing
Batrachochytrium salamandrivorans Afgerond
Diversen Bio-aangroei als transportvector Afgerond
Diversen Inventarisatie samenstelling wilde plantenmengsels 2015 Afgerond
Diversen Risicobeeld oestertransporten in relatie tot mariene invasieve exoten 2015 Afgerond
Levend aas
(engels)
Risicobeoordeling exoten die mogelijk als levend aas gebruikt worden door sportvissers in zoet en zout water. verstreken
Mosseltransport Zuid-Noord Risicobeoordeling van soorten die via mosseltransporten vanuit de Oosterschelde in de Waddenzee terecht komen. verstreken
Sierteeltketen Risicobeoordeling van de sierteeltketen als introductieroute voor invasieve exoten Niet van toepassing
Voedselbossen Risicobeoordeling van voedselbosbouw als introductieroute voor invasieve plantensoorten 1 december 2019

Reactieperiode

Het Team Invasieve Exoten stelt een reactieperiode in van 2 maanden voor iedere nieuwe risicobeoordeling die op deze website is geplaatst. U (organisatie, bedrijf of particulier) kunt hierbij inhoudelijk reageren op het afgeronde rapport.

Het Team Invasieve Exoten bundelt alle binnengekomen reacties. Als het team een advies aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opstelt over de desbetreffende pathway, dan worden de reacties bij het advies gevoegd.

Disclaimer

Binnengekomen reacties leiden niet tot aanpassing van het risicobeoordelingsrapport.

Reactie

Voor risicoanalyserapporten waarvoor de reactieperiode is opengesteld kunt u uw reactie mailen naar: invasieve-exoten@nvwa.nl.
Vermeldt u svp in het onderwerpsveld van uw email:
Reactie op risicobeoordeling + naam van desbetreffende pathway.