Risicobeoordelingen pathways

Het Team Invasieve Exoten laat de risico's van pathways beoordelen door experts. Deze beoordelingen geven inzicht in de wijze waarop (invasieve) exoten ons land binnenkomen en/of zich verspreiden.

Risicobeoordelingen

Risicobeoordelingen van pathways en soorten geven belangrijke informatie om goed onderbouwde besluiten te kunnen nemen over maatregelen om introductie of verspreiding te voorkomen.

Het betreffende rapport is te downloaden via de link in de kolom Pathway.

Pathway Onderwerp
Ballastwater Onderzoek ecologische nut en noodzaak van aanwijzen ballastwaterwisselgebieden bij de eilanden van Caribisch Nederland
Batrachochytrium salamandrivorans
Diversen Bio-aangroei als transportvector
Diversen Inventarisatie samenstelling wilde plantenmengsels 2015
Diversen Risicobeeld oestertransporten in relatie tot mariene invasieve exoten 2015
Levend aas
(engels)
Risicobeoordeling exoten die mogelijk als levend aas gebruikt worden door sportvissers in zoet en zout water.
Mosseltransport Zuid-Noord Risicobeoordeling van soorten die via mosseltransporten vanuit de Oosterschelde in de Waddenzee terecht komen.
Sierteeltketen Risicobeoordeling van de sierteeltketen als introductieroute voor invasieve exoten
Voedselbossen Risicobeoordeling van voedselbosbouw als introductieroute voor invasieve plantensoorten