De NVWA keurt dieren vóór de slacht, en dieren die worden geëxporteerd. Op slachthuizen houden we toezicht op keuringen ná de slacht.