Facturering keuringen en tarieven

Degene die de keuring aanvraagt, krijgt de factuur en is verantwoordelijk voor de tijdige betaling.

Factuur per e-mail

Nadat de keuring is uitgevoerd, ontvangt de aanvrager per e-mail een zogeheten prestatiebon met daarin het overzicht van de uitgevoerde keuringswerkzaamheden. Alle werkzaamheden, gedaan voor 1 aanvraag, worden met 1 factuur in rekening gebracht.

Om de administratieve lasten te verminderen, ontvangt de aanvrager dus voortaan 1 factuur van alle werkzaamheden behorend bij deze aanvraag. Dit geldt ook als verschillende NVWA-dierenartsen/inspecteurs aan uw aanvraag hebben gewerkt. De NVWA factureert 1 keer per 2 weken. U ontvangt een schriftelijke (verzamel)factuur.

Meer informatie over de tarieven NVWA voor keuringen.

Geen papieren prestatiebon meer

Na afloop van een keuring laat de NVWA-dierenarts/inspecteur op de locatie geen papieren prestatiebon meer achter. De dierenarts/inspecteur verwerkt de gegevens voortaan digitaal. Dit doet hij ter plaatse, of kort na het bezoek. Als u, als aanvrager, daar prijs op stelt, kunt u hiervan een automatisch aangemaakt bericht ontvangen (aanvinken in de aanvraag).