Voorwaarden keuring op zaterdag en buiten kantooruren (voor 07.00 uur, na 18.00 uur)

Aanvragen buiten de reguliere openingstijden worden in bepaalde gevallen gehonoreerd.

Reguliere openingstijden:

De reguliere openingstijden van de NVWA zijn maandag tot en met vrijdag (geen feestdagen) van 07.00-18.00 uur.

Let op

De helpdesk e-CertNL is bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur.

Uitzonderingen:
 

 • Export van levend vee kan op werkdagen vanaf 06.00 uur worden ingepland onder de voorwaarde dat deze werkzaamheden efficiënt in een werkroute van de NVWA zijn in te passen. De aanvragen voor uitvoering tussen 06.00 en 07.00 uur zijn uitgezonderd van de 2 weken aanvraagtermijn en volgen de reguliere aanmeldingsprocedure. Als de NVWA een binnen openingstijd aangevraagde werkzaamheid verschuift naar een nabijgelegen tijdstip buiten openingstijd, dan blijft de toeslag buiten openingstijd verschuldigd. De aanvrager heeft dan wel het recht om de aanvraag te annuleren of in overleg met de NVWA verschuiving naar een ander beschikbaar tijdstip binnen openingstijd te accepteren.
 • Structurele importwerkzaamheden en situaties waarbij welzijn van de geïmporteerde dieren in het gedrang komt.
 • Structurele werkzaamheden buiten openingstijd worden gehonoreerd voor zover deze aansluiten bij reguliere werkzaamheden van langere duur. Dit is vooral het geval voor de slachterijen waar de keuring vaak voor 07.00 uur aanvangt.
 • Werken op zaterdagvoormiddag (06.00-12.00 uur) voor zover dit efficiënt in te plannen is. Onder efficiënt wordt verstaan:
  • dat er beschikbaar NVWA-personeel (inclusief KDS) voorhanden is;
  • de aangevraagde duur voor uitvoering van de werkzaamheden moet minimaal 2 uren netto-inzet bedragen en efficiënt ingepland kunnen worden om de kosten voor de extra inzet van NVWA personeel in overeenstemming met de baten te houden. Verschillende aanvragers mogen hierbij samenwerken op nabijgelegen locaties voor zover de reistijd tussen de locaties beperkt blijft tot maximaal 15 minuten.
  • als ook KDS-personeel wordt ingezet, bedraagt de minimale inzet 4 uren netto-inzet voor de officiële assistenten;
  • de werkzaamheden betreffen in principe de zaterdagvoormiddag (06.00-12.00 uur), maar mogen doorlopen tot 18.00 uur als zij aansluitend zijn op de voormiddag.
 • Verplichte controles op halteplaatsen worden binnen de 24 uren na aankomst van de dieren ingepland naar inzicht en goedvinden van de NVWA. Deze aanvragen zijn uitgezonderd van de 2 weken aanvraagtermijn en vallen onder de reguliere aanmeldingsprocedure bij aankomst op zaterdag, zon- of feestdag. Het '2-uren' criterium is hierbij niet van toepassing.
 • Exportaanvragen met vliegtuig- of boottransport en waarbij de aanwezigheid van de NVWA vereist is buiten openingstijd, worden individueel beoordeeld op noodzaak en uitvoerbaarheid buiten openingstijd (inclusief zon- en feestdagen). De aanvrager moet daarbij aantonen dat er geen alternatieven zijn. De NVWA geeft geen garanties dat een dergelijk verzoek altijd wordt ingewilligd.