De 3 types door de overheid erkende keuringsinstellingen

Keuringsinstellingen bevinden zich in Nederland en daarbuiten. Keuringen uitgevoerd door een instelling die door de Nederlandse overheid is aangewezen worden juridisch erkend voor nationale wetgeving. Keuringen uitgevoerd door een aangemelde keuringsinstelling (Engels: Notified Bodies) die door de Nederlandse of andere Europese lidstaat is aangewezen worden juridisch erkend voor Europese wetgeving.

Aangewezen keuringsinstelling (AKI): basis Nederlandse wetgeving

Instellingen die zijn aangewezen op basis van Nederlandse wetgeving, die niet is gebaseerd op Europese richtlijnen, zoals het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Aangemelde keuringsinstelling: basis Europese wetgeving

Instellingen (Engels: Notified Bodies) aangewezen op basis van Europese richtlijnen die geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wetgeving. Keuringen van deze instellingen worden in principe in alle EU-lidstaten geaccepteerd. Omgekeerd moet Nederland ook de keuringen van in andere lidstaten aangemelde keuringsinstellingen erkennen.

Actuele lijst aangemelde keuringsinstellingen op de website van de Europese Commissie  

Keuringsinstelling met gelijkgestelde certificaten

Gelijkgestelde certificaten worden afgegeven door daarvoor erkende keuringsinstellingen in het buitenland. Hun certificaten hebben dezelfde juridische waarde als certificaten van aangewezen instellingen, omdat verondersteld wordt dan hun keuringen van een gelijkwaardig niveau zijn. Het gaat hierbij uitsluitend om goedkeuringscertificaten van speeltoestellen, in de toekomst mogelijk ook attractietoestellen.

Deze regeling moet handelsbelemmering voorkomen en is in 1997 ingesteld bij de publicatie van het Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen (BVAS). In 2003 is het BVAS vervangen door het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Het is niet meer mogelijk als keuringsinstelling een erkenning te krijgen voor gelijkstelling van certificaten. Wel kunnen de erkenningen uit de tijd van het BVAS blijven bestaan. De NVWA controleert de 2 overgebleven instellingen periodiek - net als aangewezen instellingen -.

Privaat keurmerk

Een keuringsinstelling kan ook een privaat keurmerk afgeven. Dit is een verklaring die geen wettelijke status heeft, maar commercieel wel van belang kan zijn. Bekende voorbeelden hiervan zijn KEMA-KEUR, KOMO-keurmerk en KIWA-keur. Meer informatie hierover vindt u op de website van Consuwijzer.