Keuringsinstellingen consumentenproducten

De NVWA beoordeelt aanvragen bij VWS van bedrijven die aangewezen willen worden als erkende keuringsinstelling. Na erkenning controleren we of ze goed functioneren.

Keuringsinstellingen stellen vast of producten, productieprocessen, veiligheidssystemen en ondernemers voldoen aan de gestelde eisen. De keuring wordt vaak met een certificaat of keuringsrapport afgerond. Hierin verklaart de keuringsinstelling dat het gecontroleerde voldoet aan de gestelde eisen. In bepaalde gevallen is zo'n keuring verplicht, soms geeft deze alleen meer zekerheid.

Keuringsinstellingen kunnen schriftelijk een aanvraag indienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om aangewezen te worden als erkende keuringsinstelling. De NVWA beoordeelt zo’n aanvraag op verzoek van VWS en ziet toe op het functioneren van al aangewezen keuringsinstellingen.