Eisen waaraan een keuringsinstelling moet voldoen

De eisen vind u globaal in de Warenwet een voor uw product geldende wetgeving. In het aanwijzingsbesluit of gelijkstellingbesluit van de minister staan ook eisen waaraan u als aangewezen instelling moet blijven voldoen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan certificerende/keurende instellingen aanwijzen voor: