Hoe de NVWA toetst

De NVWA beoordeelt keuringsinstellingen op een verzoek tot aanwijzing en controleert het functioneren van aangewezen Nederlandse keuringsinstellingen en buitenlandse keuringsinstellingen waarvan certificaten zijn gelijkgesteld. De NVWA gaat hierbij uit van de wettelijk gestelde eisen aan keuringsinstellingen. Deze eisen zijn in de meeste gevallen te vinden in de wetgeving voor de betreffende producten (richtlijnen, verordeningen en beschikkingen).

Bij verplichte keuringen toetst de NVWA ook of een Notified Body voldoet aan Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Algemene wet bestuursrecht (Awb), Archiefwet, en Wet Nationale ombudsman.