Overzicht keuringsinstellingen persoonlijke beschermingsmiddelen

VWS heeft 1 keuringsinstelling in Nederland aangewezen op basis van de Europese Richtlijn 89/686/EEG die in het Nederlandse Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen is geïmplementeerd:

In Nederland

Buiten Nederland

  • Telefication B.V.

Actuele lijst van alle aangewezen keuringsinstellingen buiten Nederland op de website van de Europese Commissie.

Het ministerie van VWS wijst uitsluitend instellingen aan die persoonlijke beschermingsmiddelen bestemd voor consumentengebruik keuren, zoals fietshelmen (uitgezonderd gemotoriseerd verkeer), valbeschermers, zwemvesten en veiligheidsbrillen. Andere persoonlijke beschermingsmiddelen vallen onder andere ministeries en toezichthouders. Instanties, zoals de Inspectie SZW en Dienst Wegverkeer (RDW), zijn verantwoordelijk voor de controle van deze keuringsinstellingen. De NVWA houdt wel toezicht op persoonlijke beschermingsmiddelen voor consumentengebruik die beschikbaar zijn op de consumentenmarkt.