Overzicht keuringsinstellingen persoonlijke beschermingsmiddelen

VWS heeft keuringsinstellingen in Nederland aangewezen op basis van de Europese Verordening (EU) 2016/425 die in het Nederlandse Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen is geïmplementeerd:

In Nederland

Buiten Nederland

Actuele lijst van aangewezen keuringsinstellingen in Nederland
op de website van de Europese Commissie.

Actuele lijst van alle aangewezen keuringsinstellingen buiten Nederland
op de website van de Europese Commissie.

Het ministerie van VWS wijst uitsluitend instellingen aan die persoonlijke beschermingsmiddelen bestemd voor consumentengebruik keuren. Andere persoonlijke beschermingsmiddelen vallen onder andere ministeries en toezichthouders. Instanties, zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie en Dienst Wegverkeer (RDW), zijn verantwoordelijk voor de controle van deze keuringsinstellingen. De NVWA houdt wel toezicht op persoonlijke beschermingsmiddelen voor consumentengebruik die beschikbaar zijn op de consumentenmarkt.