Procedure aanmelden aanwijzing

U kunt uw organisatie aanmelden als keuringsinstelling voor attracties, speeltoestellen, elektrotechnische producten, gastoestellen, speelgoed en persoonlijke beschermingsmiddelen (voor consumentengebruik) door een verzoek te sturen naar de minister van VWS. Vermeld hierbij voor welke Europese richtlijn of nationale wetgeving u als keuringsinstelling wilt worden aangewezen. De NVWA beoordeelt deze aanvraag. Voor producten die op het beleidsterrein van SZW vallen (zoals machines en persoonlijke beschermingsmiddelen voor professioneel gebruik en gemotoriseerd verkeer) moet het verzoek worden gericht aan de minister van SZW.

Nadat in Nederland een aanwijzing voor een Europese richtlijn is gerealiseerd meldt de Nederlandse overheid dit aan in Europa. Daarna wordt uw keuringsinstelling bijgeschreven op de website van de Europese Commissie.