Wanneer keuring en CE-markering verplicht is

Voor consumentenproduct zijn verplichtingen geregeld in de wetgeving, zoals een keuring en CE-markering.

In de onderstaande tabel wordt globaal weergegeven wat deze verplichtingen zijn voor een keuring en CE-markering:

Consumentenproduct

Keuring

CE-markering

Attractietoestellen

Keuring ieder afzonderlijk toestel en periodieke keuring

Verboden

Elektrotechnische producten

Niet verplicht

Verplicht

Gastoestellen

Typekeuring en procesbewaking

Verplicht

Machines

Afhankelijk van categorie: Niet verplicht tot typekeuring en afzonderlijke machine

Verplicht

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Afhankelijk van beschermingsklasse: niet verplicht tot typekeuring, periodieke controle en procesbewaking

Verplicht

Speelgoed

Verplicht als product niet volgens aangewezen geharmoniseerde EN normen is gemaakt

Verplicht

Speeltoestellen

Type- of individuele keuring

Verboden

Met de CE-markering maakt de fabrikant duidelijk dat zijn product voldoet aan de Europese wetgeving die op zijn product van toepassing is en dus ook met succes een eventuele keuring heeft doorstaan.

Voor de meeste consumentenproducten is een keuring niet verplicht. Wel kan een fabrikant van een gekeurd product sterker staan als de veiligheid van zijn product wordt betwist.