Welzijnseisen konijnen

De Wet dieren en het Besluit houders van dieren, hoofdstuk 2, paragraaf 6a, stelt onder andere voorwaarden voor de huisvesting en ruwvoer of knaagmateriaal van bedrijfsmatig gehouden konijnen.

Meer informatie: