Eisen inhoud en communicatie veiligheidswaarschuwing (bedrijven)

U moet met een veiligheidswaarschuwing een zo groot mogelijk publiek bereiken. Als u beschikt over eigen online kanalen, moet u de veiligheidswaarschuwing opvallend publiceren op de homepage van uw eigen website en verspreiden via uw eigen belangrijkste socialmediakanalen (Facebook, X, Instagram). Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een directe mailing, een oproep in het eigen reclamekrantje, opvallende posters bij de ingang en bij de kassa, of een combinatie van deze opties.

Geef de waarschuwing door

U moet de waarschuwing ook doorgeven aan de NVWA. Wat moet u bij ons aanleveren?

Eisen voor veiligheidswaarschuwingen

Titel Veiligheidswaarschuwing [product] van [naam bedrijf] + [allergie, mits van toepassing)

Welk bedrijf waarschuwt voor dit product? (wie is de afzender)?

Bijvoorbeeld de producent, de leverancier of een ander bedrijf
Wat is er mis met het product en wat is het risico voor de consument?
Link naar de website van uw bedrijf, waar de waarschuwing te vinden is
Wat kan de consument doen? Geef aan wat de consument kan doen die het product in huis heeft waar u voor waarschuwt
Om welk product gaat het?

Letterlijke naam van het product.

Plus bijvoorbeeld de EAN-code bij producten, het batchnummer en/of de verkoopperiode en houdbaarheidsdata
Afbeelding van het product Stuur een afzonderlijk jpg-bestand mee

Verplichte informatie veiligheidswaarschuwing

Boventaande tabel is een samenvatting van de belangrijkste punten. Bedrijven die een veiligheidswaarschuwing aanleveren bij de NVWA moeten hierin de volgende informatie opnemen:

  • Zet bovenaan de tekst: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING
  • Het product waar het om gaat met een duidelijke foto (jpg of png, minimale resolutie 500x500)
  • Wat er mis is met het product en de mogelijke gevolgen
  • De naam van de producent
  • Waar het product verkocht is
  • Wanneer het product verkocht is (of houdbaarheidsdatum)
  • De productcode
  • Logo van de producent
  • Uw contactgegevens (voor meer informatie)
  • Retourinformatie. Hoe de koper het product terug kan brengen of sturen. Hoe de koper zijn geld terug kan krijgen.