Melden onveilige levensmiddelen

De NVWA onderzoekt meldingen van onveilige levensmiddelen. Ondernemers die mogelijk onveilige levensmiddelen in de handel brengen of in opslag hebben, moeten dat bij ons melden. 

Ondernemers die mogelijk onveilige levensmiddelen in de handel brengen of in opslag hebben, moeten dat melden aan de NVWA. In elk land van de EU geldt een soortgelijke regel.

Na de melding bekijkt de NVWA samen met het bedrijf hoe groot het risico is, en wat er het best aan gedaan kan worden. Soms leidt dat er toe dat het bedrijf het product uit de winkelschappen haalt, of een terughaalactie start.

Onterecht niet melden beschouwt de NVWA als een overtreding.

Direct Melden

Digitaal meldformulier voor mogelijk onveilige levensmiddelen

Meldwijzer

Meldwijzer NVWA mogelijk onveilige levensmiddelen

Overzicht van terughaalacties door bedrijven

Overzicht van terughaalacties door bedrijven

Publiekswaarschuwingen

Eisen inhoud en communicatie veiligheidwaarschuwing (bedrijven)