Melden onveilige levensmiddelen

Ondernemers moeten (mogelijk) onveilige levensmiddelen altijd binnen 4 uur melden bij de NVWA. Dit geldt voor levensmiddelen die u heeft ingevoerd, verwerkt, geproduceerd, geleverd, vervoerd, verkocht of heeft opgeslagen. Doet u geen melding? Dan bent u in overtreding. Melden kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Let op: de instructie op deze pagina vervangt de meldwijzer. 

De meldplicht geldt ook voor niet-conforme partijen die fysiek zijn geïmporteerd op bestelling van een Nederlands bedrijf en zich op Europees grondgebied bevinden, al dan niet in een douane-entrepot om verder verhandeld te worden naar EU- of niet-EU-landen.

Melden specifieke contaminaties

Gaat uw melding over de (mogelijke) overschrijding van een Maximum Residu Limiet (MRL) van bestrijdingsmiddelen of toegestane diergeneesmiddelen? Volg dan:

Direct melden

Bent u consument: meld een onveilig product bij de NVWA via 0900-03 88 of via de pagina Doe een melding over eten en drinken.

Wat is een onveilig levensmiddel?

Een levensmiddel is een stof of product, verwerkt of onverwerkt, waarvan verwacht mag worden dat deze door mensen zal worden geconsumeerd. Een levensmiddel is onveilig als het bijvoorbeeld:

  • vreemd materiaal bevat zoals metaaldeeltjes, glassplinters of plastic,
  • bedorven is,
  • niet voldoet aan de (wettelijke) eisen doordat het te veel van een chemische stof (bijvoorbeeld dioxine) of (micro)biologische besmetting (bijvoorbeeld Salmonella bacteriën) bevat.

Bekijk ook de definities onder aan deze pagina.

Wat zet ik in de melding?

Verzamel zoveel mogelijk, maar minimaal de volgende gegevens over het (mogelijk) onveilige product:

  • partijcodering en relevante kenmerken van de partij,
  • de reden van de melding, bijvoorbeeld uitslagen van laboratorium onderzoeken,
  • gegevens van afnemers en leveranciers,
  • de datum en, indien nodig, het tijdstip van de levering(en),
  • het volume, of de hoeveelheid van de geleverde producten,
  • de maatregelen die u genomen hebt, of die nog genomen moeten worden.

U heeft deze informatie nodig bij het invullen van het formulier. Heeft u op een later tijdstip aanvullende informatie, dan kunt u de melding aanvullen door een e-mail te sturen naar info@nvwa.nl, onder vermelding van het meldingsnummer.

Toezicht

Na uw melding houdt de NVWA toezicht op de genomen maatregelen. De manier waarop wij toezicht houden is afhankelijk van de aard en ernst van de melding. Dit toezicht kan direct naar aanleiding van de melding, steekproefsgewijs of bij een eerstvolgende inspectie van een bedrijf worden uitgevoerd. Het toezicht kan fysiek, telefonisch of digitaal zijn.

Vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met ons Klantcontactcentrum via 0900-03 88.

Definities