Afhandeling van een melding

De NVWA registreert de elektronisch verstuurde melding bij binnenkomst. Aan de hand van de meldingsgegevens beoordeelt de NVWA of het bedrijf heeft voldaan aan zijn wettelijke verplichtingen. De NVWA kan het bedrijf vragen om meer gegevens of aanvullende maatregelen. Wanneer de NVWA oordeelt dat een bedrijf verwijtbaar nalatig is geweest, kunnen sancties volgen.

RAPEX-melding aan de Europese Commissie

De NVWA stuurt een RAPEX-melding (Rapid Exchange of Information) aan de Europese Commissie als:

  • er naar het oordeel van de NVWA sprake is van een gevaarlijk product met kans op een direct ernstig letsel. Het gaat hier met name om gevaren van fysische, mechanische of elektronische aard.
  • er sprake is van kans op ernstige gezondheidsschade (inclusief schade, die zich niet onmiddellijk voordoet). Hiervan is met name sprake als de chemische of microbiologische veiligheid in het geding is.
  • er een vermoeden is, dat het product in meerdere lidstaten in de handel is gebracht.

Niet melden is een overtreding

Wanneer een bedrijf niet voldoet aan de meldingsplicht, dan geldt dat als een overtreding. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen de maatregelen variƫren van een schriftelijke waarschuwing tot een proces verbaal of boeteoplegging. Daarnaast moeten er in sommige gevallen corrigerende maatregelen worden genomen, als er sprake is van een gevaarlijk product. Dit kan bijvoorbeeld een terughaalactie van het product zijn.