De NVWA onderzoekt meldingen van onveilige consumentartikelen. Producenten en distributeurs moeten het bij de NVWA melden als een product niet voldoet aan de veiligheidseisen.

Meld onveilig product bij NVWA via 0900-03 88

(dit informatienummer kost € 0.20 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).

Meldingen

Zodra distributeurs en importeurs weten dat een door hen verhandeld product onveilig is, moeten ze de NVWA informeren over de risico’s daarvan. En wat ze deden/doen om het gevaar weg te nemen.

Melden kan online via de Business Application. Niet melden is een overtreding. Daartegen kan de NVWA maatregelen nemen.

Meer informatie