Melden onveilige producten (non-food)

De NVWA onderzoekt meldingen van onveilige consumentartikelen. Producenten en distributeurs moeten het bij de NVWA melden als een product niet voldoet aan de veiligheidseisen.

Consument: meld onveilig product bij NVWA via 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Melden bedrijven

Zodra distributeurs en importeurs weten dat een door hen verhandeld product onveilig is, moeten ze de NVWA informeren over de risico’s daarvan. En wat ze deden/doen om het gevaar weg te nemen.

Melden kan online via de Business Gateway. Niet melden is een overtreding. Daartegen kan de NVWA maatregelen nemen.

Om meldingen via de Business Gateway te kunnen doen is een account bij EU Login noodzakelijk. Deze maakt u eenvoudig aan tijdens het meldingsproces.

Meer informatie