De NVWA onderzoekt meldingen van onveilige consumentartikelen. Producenten en distributeurs moeten het bij de NVWA melden als een product niet voldoet aan de veiligheidseisen.

Meld onveilig product bij NVWA via 0900-03 88

(gebruikelijke belkosten)

Meldingen

Zodra distributeurs en importeurs weten dat een door hen verhandeld product onveilig is, moeten ze de NVWA informeren over de risico’s daarvan. En wat ze deden/doen om het gevaar weg te nemen.

Melden kan online via de Business Application. Niet melden is een overtreding. Daartegen kan de NVWA maatregelen nemen.

Meer informatie