Mest gebruiken en uitrijden (derogatie)

Wilt u dierlijke mest of andere mest uitrijden? Dan heeft u te maken met regels. Hoeveel en wanneer u mest mag gebruiken en uitrijden hangt af van uw grondsoort, grondgebruik en mestsoort.

Regels voor gebruik en uitrijden mest

Welke regels er gelden voor het gebruik en uitrijden van mest, leest u bij het onderwerp:

Mest gebruiken en uitrijden op RVO.nl

Derogatievoorwaarden 2022-2025

De Europese Commissie heeft een beslissing genomen over derogatie in 2022-2025. Houd voor het laatste nieuws het onderdeel Derogatie op RVO.nl in de gaten.

Derogatievoorwaarde voor sleepvoetbemesters op klei- of veengrond

Gebruikt u een sleepvoetbemester op klei- of veengrond? Dan mag u alleen mest uitrijden (in de periode dat er mest uitgereden mag worden) als de buitentemperatuur lager is dan 20 °C. U bepaalt dat met een kaart van het KNMI. Hierop ziet u voor iedere regio de buitentemperatuur. Die wordt gemeten door de weerstations van het KNMI en elke 10 minuten bijgewerkt.

Wetgeving

Zie voor de relevante wetgeving: Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen.