Mijn NVWA - Vleesexporteurs: Ik doe een aanvraag voor exportcertificaten van vlees en vleesproducten naar derde landen, moet ik alle certificaatnummers invoeren?

Moet u alle certificaatnummers invoeren als u exportcertificaten aanvraagt voor vlees en vleesproducten naar derde landen? Ja, dan moet u alle certificaatnummers uit e-CertNL invoeren. Wij kunnen dan vooraf de certificaten opzoeken en ons voorbereiden op de specifieke eisen die aan het certificeren gesteld worden.