Koreaanse bosmug

De Koreaanse bosmug (Aedes koreicus) is een exotische mug die voorkomt in Oost-Azië. In ons land zijn enkele larven van Koreaanse bosmuggen aangetroffen in de buurt van een bedrijf, dat handelt in tweedehandsbanden uit risicogebieden. De NVWA controleert de locatie waar Koreaanse bosmuggen worden gesignaleerd.

Koreaanse bosmug
Beeld: ©Anders Lindström

Verspreiding

De Koreaanse bosmug komt voor in regio's van Oost-Azië met een gematigd klimaat. In Europa is deze soort invasief en al in meerdere streken lokaal gevestigd. Via internationale transporten kan de mug zich verspreiden naar andere delen van de wereld. Ook in Nederland bestaat er daarom een kleine kans dat deze exotische mug 'meelift' tijdens transport.

Wij houden toezicht op de eventuele verspreiding van exotische muggen via muggenvallen. Deze zijn geplaatst op plekken waar internationaal transport plaatsvindt zoals bij bedrijven waar tweedehands banden worden geïmporteerd, in de zeehaven Rotterdam en op luchthavens.

De Koreaanse bosmug legt eitjes in kleine bakjes met stilstaand water, zoals bloempotten, emmertjes en vaasjes. Ook water in gebruikte banden, dakgoten en regentonnen is een geschikte broedplaats. Grote wateroppervlakten zoals sloten, kanalen en plassen zijn dat niet.

Overdracht van ziekten

In Europa is van de Koreaanse bosmug geen overdracht van ziekten bekend. De kans dat de larven van de Koreaanse bosmug die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen, virussen van bepaalde infectieziekten kunnen overdragen is te verwaarlozen. Larven kunnen sowieso nog niet steken, en omdat in Nederland geen gele koorts, knokkelkoorts (dengue), chikungunya en zikakoorts voorkomt, kan de volwassen mug die ziekten ook niet overdragen op de mens. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het RIVM.

Vondsten Koreaanse bosmug

Wilt u weten waar de Koreaanse bosmug in Nederland is gevonden? Kijk dan de pagina Vondsten.

Hoe kan ik een vondst van een Koreaanse bosmug melden?

Heeft u een mug gezien waarvan u denkt dat het een Koreaanse bosmug is? Probeer de mug te vangen of dood te slaan. Maak dan een aantal foto’s van deze mug tegen een neutrale achtergrond, zoals een muur of stuk papier. Dit kan prima met de meeste smartphones. Voeg deze foto's toe aan uw melding. Bewaar de mug voor mogelijk onderzoek.

Om te zien om welke soort mug het gaat kunt u de website  soortenbank.nl of de  soortzoeker steekmuggen bekijken.