Rol NVWA Nagoya Protocol

De NVWA kan inspecties uitvoeren om de naleving te meten, of op basis van een risicoanalyse. Daarnaast wanneer de NVWA een klacht of melding ontvangt. Bijvoorbeeld van een land over een vermoeden van onrechtmatig gebruik van genetische rijkdommen uit dat land.

Een controle bestaat in 1e instantie uit een administratieve controle: zijn de benodigde documenten aanwezig? Zo niet, dan geeft de NVWA aan wanneer dat geregeld moet zijn. Lukt dit niet, dan moet het gebruik van de genetische rijkdom beƫindigd worden.

De Minister van LNV kan een last onder bestuursdwang of onmiddellijke tijdelijke maatregelen opleggen voor het herstellen van overtredingen. Daarnaast kan bij een overtreding ook een gevangenisstraf van ten hoogste 1 jaar worden opgelegd, een taakstraf of een geldboete van de 4e categorie. Bij opzet wordt zwaarder gestraft: ten hoogste 6 jaar gevangenisstraf, een taakstraf of geldboete van de 5e categorie.