Deskundigenplatform

BuRO heeft het initiatief genomen om regelmatig in een deskundigenplatform te overleggen met onderzoeksinstellingen en andere deskundigen.

In het deskundigenplatform wordt informatie uitgewisseld over lopend onderzoek naar de veiligheid van nanomaterialen, ook in het buitenland, en besproken welk onderzoek verder op korte en langere termijn in Nederland zou kunnen gebeuren.