Nanotechnologie

De NVWA controleert of nieuwe materialen (nanodeeltjes) in voedsel en consumentenproducten voldoen aan de wettelijke eisen. We onderzoeken ook gezondheidseffecten

Meld onveilig product bij NVWA via 0900-03 88

(gebruikelijke belkosten)