Nanotechnologie

De NVWA controleert of nieuwe materialen (nanodeeltjes) in voedsel en consumentenproducten voldoen aan de wettelijke eisen. We onderzoeken ook gezondheidseffecten.

Consument: meld onveilig product bij NVWA via 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Als bedrijf kunt u een onveilig product melden via de Business Gateway op de website van de Europese Commissie. Lees meer over melden van onveilige non-foodproducten.