Advies bureau Risicobeoordeling: Nanodeeltjes in consumentenproducten

De ontwikkeling van de nanotechnologie heeft tot gevolg dat inmiddels consumentenproducten in de handel worden gebracht die nanodeeltjes bevatten. Gezien aanwijzingen voor bijzondere toxiciteit van bepaalde nanodeeltjes vindt het Bureau Risicobeoordeling van de VWA het belangrijk na te gaan in welke producten nanodeeltjes voorkomen en in hoeverre ze risico’s opleveren