Advies bureau Risicobeoordeling: Nanodeeltjes in voedsel

Toepassingen van nanotechnologie in voedings- en verpakkingsmiddelen lijken een grote vlucht te gaan nemen. Voordat nanodeeltjes op grote schaal worden toegepast is het belangrijk om inzicht te krijgen in mogelijke nadelige gezondheidseffecten van deze toepassingen. Kennis ontbreekt over wat de gevolgen zijn van nano-afmetingen voor de toxicokinetiek en toxicodynamiek van stoffen. Met name voor de bewust geproduceerde deeltjes die niet oplosbaar of afbreekbaar zijn, is er reden tot bezorgdheid. Om de veiligheid van nanodeeltjes te kunnen beoordelen, moet kennis worden gegenereerd over fysisch-chemische eigenschappen, zoals deeltjesgrootte, vorm, oppervlakte-eigenschappen en dergelijke die van invloed kunnen zijn op de toxiciteit. Bovendien moeten hiertoe, en voor wetgeving, standaard dosismeeteenheden worden gedefinieerd.