Offerfeest cijfers 2023

Tijdens Eid Al-Adha, oftwel het Offerfeest worden er in korte tijd veel dieren geslacht. Dat betekent dat er extra risico’s voor dierenwelzijn en voedselveiligheid zijn. Daarom houden wij elk jaar tijdens deze dagen strikt toezicht en zijn er permanent dierenartsen van de NVWA en hun officiële assistenten aanwezig. Hierdoor kun je er op vertrouwen dat het dierenwelzijn is geborgd, de dieren volgens de wettelijke regels zijn geslacht en dat mensen aan wie je vlees offert niet ziek worden.

Cijfers offerfeest 2023

Overzicht van het aantal geslachte dieren in 2023 en 2022
Periode Runderen Schapen/geiten Onbedwelmd geslacht
2023 1.278 37.749 46%
2022 1.117 30.941 51%

Goede naleving slachthuizen

Ook dit jaar was er sprake van een goede naleving op de 38 deelnemende slachthuizen, dit kwam mede door de afspraken die gemaakt werden met de bedrijven voordat het Offerfeest begon. De geconstateerde overtredingen in de slachthuizen lagen voornamelijk op het gebied van hygiëne en er waren weinig overtredingen op het gebied van dierenwelzijn. Hiervoor zijn diverse rapporten opgemaakt. Er zijn geen illegale slachtactiviteiten vastgesteld.

Dat er de afgelopen jaren weinig overtredingen en/of illegale slachtpraktijken geconstateerd zijn, wil niet zeggen dat we daarom komende jaren minder strikt toezicht gaan houden. Ons toezicht heeft ook een preventieve werking.