Afrikaanse fruitmot

De Afrikaanse fruitmot kan schade toebrengen aan economisch belangrijke gewassen. Om die reden bereidt de Europese Unie maatregelen voor. De maatregelen moeten voorkomen dat deze soort zich via de handel in Europa vestigt.

Op deze pagina vindt u informatie over de Afrikaanse fruitmot. Op welke planten hij voorkomt en hoe u de fruitmot herkent.

Op welke planten komt de Afrikaanse fruitmot voor?

De Afrikaanse fruitmot (Thaumatotibia leucotreta) is een motje dat behoort tot de bladrollers (Tortricidae). Ze komt voor in geheel Afrika ten zuiden van de Sahara en in Israƫl. De rupsen zijn roze, worden ca. 1,5 cm lang en boren in vruchten van een groot aantal gewassen.

De belangrijkste waardplanten zijn Citrus, perzik en Capsicum (pepertjes en paprika). Daarnaast treffen we de rupsen van de Afrikaanse fruitmot in toenemende mate aan in knoppen van rozen.

De Afrikaanse fruitmot is nauw verwant aan de (inheemse) fruitmot (Cydia pomonella), die in grote delen van de wereld voorkomt, waaronder Europa en Afrika. De rupsen lijken sterk op elkaar en boren eveneens in vruchten. Ze komen echter op volkomen andere waardplanten voor: de fruitmot heeft als voornaamste waardplanten appel en in mindere mate peer, gewassen waar de Afrikaanse fruitmot niet op voorkomt.

Warm klimaat

De Afrikaanse fruitmot heeft voor haar overleving en voortplanting een warm klimaat nodig. In Europa zal ze buiten alleen in het mediterrane gebied kunnen overleven, noordelijker in Europa mogelijk ook in kassen.

Hoe herkent u de Afrikaanse fruitmot?

Afrikaanse fruitmot

Adult Afrikaanse fruitmot

Rups Afrikaanse fruitmot in pepertje

Rups Afrikaanse fruitmot in pepertje