EU-regelgeving Oost-Aziatische boktor

Om het gevaar van nieuwe organismen te beperken hebben de lidstaten samen met de Europese Commissie een selectie gemaakt van organismen die voor planten en de natuur zeer schadelijk kunnen zijn. Vanwege deze mogelijke grote schade moeten er maatregelen worden genomen om deze organismen te bestrijden of beperken indien zij gevonden worden. De Oost-Aziatische boktor is één van deze organismen.

Sinds 1 maart 2012 gelden noodmaatregelen om het binnenbrengen en verspreiden van de Oost-Aziatische boktor te voorkomen.

Deze maatregelen zijn onder andere ingesteld vanwege een uitbraak in Noord-Italië en een groot aantal onderscheppingen van het schadelijke organisme bij import.

Door specifieke eisen te stellen aan plantmateriaal dat afkomstig is uit landen waar deze boktor voorkomt wordt geprobeerd introductie en verspreiding te voorkomen.

Ook gelden er speciale eisen voor gebieden in de EU waar de boktor aangetroffen is (zoals in Noord-Italië).

Deze maatregelen houden onder andere in dat aangetaste planten moeten worden verwijderd en er een bufferzone moet worden ingesteld tot 4 jaar na de laatste vondst van een Oost-Aziatische boktor in dat gebied. Uit deze bufferzone mag alleen worden gehandeld in de 17 door de EU genoemde waardplanten onder speciale voorwaarden.