Herkenning waardplanten

De Aziatische en Oost-Aziatische boktor kunnen in Nederland worden aangetroffen op een bepaald aantal bomen en struiken. Deze planten worden 'waardplanten' genoemd. Wanneer 1 van beide boktorren wordt aangetroffen is het noodzakelijk deze waardplanten te inspecteren op aantasting door boktorren. De betreffende bomen en struiken moeten daarom goed kunnen worden herkend, zowel in de zomer als in de winter. Hiervoor is een elektronische determinatiesleutel gemaakt. In deze sleutel zijn de verschillende kenmerken van de bomen en struiken duidelijk geïllustreerd. De gebruiker kan aanvinken welke kenmerken hij aantreft. Dit leidt tot identificatie van een waardplant of tot de conclusie dat het geen waardplant is. Deze elektronische sleutel is ook de basis voor 2 veldgidsen, 1 voor de zomerkenmerken, en 1 voor de winterkenmerken.

Deze 3 publicaties zijn gemaakt in samenwerking met
wetenschappers en tekenaars van Naturalis Biodiversity Center