Methodiek korte risicobeoordeling van fytosanitaire gevaren

In dit document staat de methodiek beschreven die de NVWA heeft ontwikkeld voor het inschatten van het risico van de voor Nederland meest relevante organismen met een (potentiële) quarantaine status in de Europese Unie (EU).