Methodiek korte risicobeoordeling van fytosanitaire gevaren

In dit document vindt u de methodiek die de NVWA heeft ontwikkeld voor het inschatten van het risico van de voor Nederland meest relevante organismen met een (potentiële) quarantaine status in de Europese Unie (EU).