Randvoorwaarden bij bestrijding

Een beschrijving van de juridische aspecten naar aanleiding van de aanwezigheid en beheersing van de eikenprocessierups.

In het rapport Juridisch kader in relatie tot Eikenprocessierups – problematiek zijn de juridisch aspecten waarmee men naar aanleiding van de aanwezigheid en beheersing van eikenprocessierups te maken kan krijgen beschreven.

Flora- en faunawet

In de Flora- en Faunawet staan de verschillende soorten vlinders vermeld die moeten worden beschermd (Rode Lijst soorten). Dat wil zeggen dat niets gedaan mag worden dat gevaar voor deze vlinders zou kunnen opleveren. Op locaties waar deze beschermde vlinders voorkomen, mogen geen bespuitingen met biologische dan wel chemische middelen plaatsvinden waarbij rupsen van deze vlinders gedood worden.

De gebieden waar beschermde vlinders voorkomen zijn voor Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel en Drenthe beschikbaar in beheerkaarten in beheer van De Vlinderstichting. Deze kaarten zijn samengesteld op basis van waarnemingen uit het Landelijk Bestand Vlinders uit de periode 2000 tot en met 2009 in de provincies.