Extra eisen voor import uit Canada, China, India, Japan, Rusland, Zwitserland, en de Verenigde Staten

Als u vanaf 11 april 2022 planten met aanhangend groeimedium uit deze landen naar de EU wilt invoeren, moet het exporterende land verklaren dat is voldaan aan een van de onderstaande opties. Waterplanten en weefselkweek zijn uitgezonderd van de eisen.

 • De planten komen uit een gebied waarvan officieel is vastgesteld dat Popillia japonica er niet voorkomt, en dat gebied is vermeld op het fytosanitaire certificaat.
 • De planten zijn geteeld volgens een vooraf door de EU goedgekeurde systeembenadering die afwezigheid van Popillia japonica garandeert.
 • De planten zijn hun hele leven geteeld in een productieplaats, die voldoet aan alle onderstaande eisen :
  • is vrij bevonden van Popillia japonica op grond van 1 officiële jaarlijkse inspectie en maandelijkse inspecties gedurende de laatste 3 maanden voor export van alle planten. Daarbij worden ook de onkruiden bekeken, en het aanhangend groeimedium bemonsterd.
  • heeft rondom een bufferzone van minstens 100 meter die vrij is bevonden van Popillia japonica op grond van een officiële jaarlijkse survey.
  • onmiddellijk voor export zijn de planten en het aanhangend groeimedium officieel geïnspecteerd en het groeimedium tevens bemonsterd.
  • het vervoer van planten mag alleen buiten de vliegtijd van Popillia japonica, of als ze zodanig zijn verwerkt en verpakt dat geen besmetting met Popillia japonica kan ontstaan tijdens het vervoer.
 • De planten zijn hun hele leven geteeld in een productielocatie, die dusdanig is afgesloten, dat Popillia japonica niet binnen kan komen. Verder geldt dat vervoer van planten alleen buiten de vliegtijd van Popillia japonica mag, of als ze zodanig zijn verwerkt en verpakt dat geen besmetting met Popillia japonica kan ontstaan tijdens het vervoer.

Bijschrijving

De autoriteiten van het exporterend land moeten op het fytosanitaire certificaat verklaren aan welke optie is voldaan. U vindt de eisen in het Register Bijschrijvingen bij import anders dan groenten en fruit. De officiële tekst vindt u in Verordening (EU) 2019/2072, bijlage VII, punt 4.2. Deze verordening is beschikbaar in meerdere talen.