Risicoanalyses plantenziekten en -plagen

De NVWA is verantwoordelijk voor de risicoanalyse van (potentiële) quarantaineziekten en plagen op planten in Nederland. We publiceren deze risicoanalyses.

PRA en Quickscan

Een risicoanalyse van een ziekte of plaagorganisme - internationaal bekend als Pest Risk Analysis (PRA) -, is belangrijk voor het wetenschappelijk onderbouwen van overheidsmaatregelen die introductie en verspreiding van quarantaine(waardige) organismen moeten voorkomen. Voor het opstellen van PRA's bestaan internationale criteria (zie Internationale harmonisatie PRA). Een PRA bestaat uit een inschatting van het risico van de ziekte of plaag (de risicobeoordeling), én identificatie en evaluatie van risico verminderende maatregelen (maatregelen om de kans op introductie en verspreiding te verminderen). Voordat we een volledige PRA opstellen, maken we meestal eerst een korte risicobeoordeling (Quickscan). Dat is een snelle eerste risico-inschatting van een voor Nederland nieuw organisme om te bepalen of vervolgacties nodig zijn, waaronder het opstellen van een volledige PRA.

Engelstalige en Nederlandstalige risicobeoordelingen

PRA’s en Quickscans zijn in het Engels zodat we internationaal over de risico's van nieuwe schadelijke organismen kunnen communiceren. Een Engels document is ook gewenst als een PRA nodig is om bestaande EU-regelgeving te onderbouwen, of een voorstel in te dienen voor nieuwe regelgeving.

Voor een groot aantal bestaande quarantaineorganismen stellen we korte Nederlandstalige risicobeoordelingen op. Daarin staat informatie over het risico van verschillende quarantaineorganismen, waaronder de meest waarschijnlijke routes via welke de organismen Nederland binnen kunnen komen.

Internationale harmonisatie PRA

Het concept Pest Risk Analysis is onderdeel van internationale overeenkomsten: de International Plant Protection Convention (IPPC), en de World Trade Organisation Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (WTO/SPS Agreement). Leidraad voor de principes en methoden voor de uitvoering van PRA zijn de specifieke standaarden ‘International Standards on Phytosanitary Measures (ISPMs).

Raadpleeg daarvoor op de IPPC website de documenten:

  • ISPM 2 PRA
  • ISPM 11 PRA for Quarantine Pests
  • ISPM 21 PRA for Regulated Non-Quarantine Pests

De IPPC erkent PRA als 1 van de belangrijkste grondbeginselen voor de onderbouwing en invoering van fytosanitaire maatregelen. Binnen de EU vormen PRA's vaak een onmisbare informatiebron bij het besluitvormingsproces over fytosanitaire maatregelen.

Meer informatie op Engelse website NVWA