Export (inclusief intraverkeer) pluimvee

Binnen de Europese Unie
(intraverkeer)

Buiten de Europese Unie
(derde landen)

De lading met dieren of producten moet voorzien zijn van de certificaten die het ontvangende land eist.

Voorafgaand aan de export van dieren of dierlijke producten controleren dierenartsen van de NVWA of ze voldoen aan de wettelijke eisen (regels voor diergezondheid, traceerbaarheid, dierwelzijn). Als dat zo is, geeft de dierenarts een gezondheidscertificaat af.