Exportprocedures levende dieren, levende producten

Overzicht van exportprocedures die de NVWA hanteert voor de export van levende dieren en levende dierlijke producten (sperma, embryo's).

Algemeen

Mogelijk andere nuttige informatie vindt u onder :

Honden, katten en fretten

Paarden, paardensperma, paardenembryo's

Runderen, rundersperma, runderembryo's

Varkens, varkenssperma

Geiten, schapen, geitensperma, schapensperma,

Overige herkauwers

Levend pluimvee, broedeieren