Exportprocedures levende dieren, levende producten

Overzicht van exportprocedures die de NVWA hanteert voor de export van levende dieren en levende dierlijke producten (sperma, embryo's).

Algemeen

Mogelijk andere nuttige informatie vindt u onder:

Honden, katten en fretten

Met hond, kat of fret op reis buiten de EU

Overige dieren

Als gezelschapsdier: Met konijnen, knaagdieren, vogels of reptielen op reis binnen de EU

Handelsverkeer: Werkvoorschrift OVEIU-01 Werkvoorschrift voor de certificering van overige landdieren vanuit Nederland

Paarden, paardensperma, paardenembryo's

Runderen, rundersperma, runderembryo's

Varkens, varkenssperma

Geiten, schapen, geitensperma, schapensperma,

Overige herkauwers

Levend pluimvee, broedeieren