Import (inclusief intraverkeer) pluimvee

We spreken van import bij invoer vanuit andere landen naar Nederland. Daarbij is onderscheid tussen import vanuit EU-lidstaten (intraverkeer-in) en import uit landen buiten de EU.

Import vanuit derde landen

Dieren die worden geïmporteerd vanuit landen buiten de EU, worden gecontroleerd aan de grens of aan de haven of luchthaven van binnenkomst.

Importeren van pluimvee, eieren, vlees en andere (bij)producten van pluimvee, is niet altijd mogelijk vanuit elk land buiten de EU.

Via de internetapplicatie Import Veterinair Online (IVO) is te zien vanuit welke landen import op dit moment mogelijk is. De Douane en de NVWA bieden met deze applicatie de bedrijven snel inzicht óf import mogelijk is, en aan welke eisen de import van bepaalde dieren of producten moet voldoen.

Intraverkeer-in

Geïmporteerde dieren vanuit een EU-lidstaat worden steekproefsgewijs gecontroleerd op de plaats van bestemming. Als de bestemming een slachthuis is, wordt alles gecontroleerd.

De eisen voor het intraverkeer van dieren zijn vastgelegd in Europese regelgeving.

Door de autoriteiten in de lidstaat van herkomst moet een EU-gezondheidscertificaat zijn opgemaakt. Hiermee kan de NVWA controleren of de dieren aan de EU-eisen voldoen.

Intensievere controles in geval van dierziekte

Zodra in een van de EU-lidstaten een besmettelijke dierziekte uitbreekt of een partij vervuilde voedingsmiddelen is gevonden, controleert de NVWA intensiever op de invoer van dieren en producten uit dat land. In het ergste geval verbiedt de EU uitvoer van dieren en producten uit het getroffen land.

Meer informatie: