Import (inclusief intraverkeer) pluimvee

We spreken van import bij invoer vanuit andere landen naar Nederland. Daarbij is onderscheid tussen import vanuit EU-lidstaten (intraverkeer-in) en import uit landen buiten de EU.

Import vanuit derde landen

Dieren die worden geïmporteerd vanuit landen buiten de EU, worden gecontroleerd aan de grens of aan de haven of luchthaven van binnenkomst.

Importeren van pluimvee, eieren, vlees en andere (bij)producten van pluimvee, is niet altijd mogelijk vanuit elk land buiten de EU.

Via de internetapplicatie Import Veterinair Online (IVO) is te zien vanuit welke landen import op dit moment mogelijk is. De Douane en de NVWA bieden met deze applicatie de bedrijven snel inzicht óf import mogelijk is, en aan welke eisen de import van bepaalde dieren of producten moet voldoen.

Intraverkeer-in

De eisen voor het intraverkeer van dieren zijn vastgelegd in Europese regelgeving. Bedrijven moeten zelf zorgen dat aan alle regels is voldaan en dit controleren zodra de dieren aankomen op de plaats van bestemming. Hoe een slachthuis deze controle uit kan voeren is aangeven in dit informatiedocument

Zodra een bedrijf opmerkt dat niet aan alle regels was voldaan moet het bedrijf dit melden bij de NVWA. Als er geen diergezondheidscertificaat aanwezig is moet het bedrijf de zending apart houden en beslist de NVWA wat er met de dieren moet gebeuren. 

De NVWA controleert steekproefsgewijs of aan alle regels is voldaan als dieren vanuit een EU – lidstaat zijn geïmporteerd.

Intensievere controles in geval van dierziekte

Zodra in een van de EU-lidstaten een besmettelijke dierziekte uitbreekt of een partij vervuilde voedingsmiddelen is gevonden, controleert de NVWA intensiever op de invoer van dieren en producten uit dat land. In het ergste geval verbiedt de EU uitvoer van dieren en producten uit het getroffen land.

Meer informatie: